Regler – OverWatch

1-1.Virkeområde

Dette reglementet gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Overwatch arrangert og organisert av AgderLAN i perioden 21. februar 2018 til 24. februar 2018. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
Et lag vinner 3 runder, en runde er (altså best av tre)
Et lag gir / trekker seg eller møter ikke opp
En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Forberedende reglement Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles. Lagene skal benytte egne tekstkanaler på AgderLANs Compo-Discord for kommunikasjon.

3-2. Tilkjenning av seier i kamp AgderLAN reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der AgderLAN finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier.

4-4. Etter kampen Ved seriespill, se pkt. 4-5 for registrering og innsending av kamprapport. 4-5. Rapportering av resultat Vi benytter tjenesten Toornament.com for administrasjon av turneringene. Det er også her resultat etter hver kamp skal rapporteres. Rapportert resultat vil bli bekreftet av arrangørens administrator og ved grove feilrapporteringer vil laget som gjør feilrapporteringen bli diskvalifisert fra turneringen, og kan heller ikke delta på turneringer i andre spill på AgderLANs arrangementer. 4-6. Anklager om juks og forespørsel om bevis 1. Anklager om juks skal begrunnes. 2. Dersom spillere lar være å begrunne tilfeller som nevnt i punkt 1 eller på annen måte misbruker retten til å be om opptak kan administrator velge å diskvalifisere spillerne.

Oppsett på match:

  • Preset
    • 3 v 3 Elimation
  • Maps
    • ON: Black Forest, Castillo, Ecopoint: Antartic, Necropolis
    • OFF: Rest