Takk for i år!

AgderLAN er ferdig for i år. Vi gleder oss allerede til å ta dere i mot i 2025!

Viktig melding

AgderLAN har fått informasjon om at to personer som har deltatt på arrangementet har fått påvist skabbmidd, og da kan ha vært smittsomme under arrangementet. Vi ber derfor alle om å være oppmerksomme på at sterk kløe med forverring om nettene eller ved svetting kan være en indikasjon på at du er smittet med dette. Vi velger å sende ut denne meldingen til alle våre deltakere i samråd med kommuneoverlegen i Arendal Kommune, Anette Skarshaug Skeie.

Henting / Gjenglemte gjenstander

Skal du hente noen i Hisøyhallen? Kjør opp til hallen - følg vaktenes anvisninger. Gjenglemte gjenstander vil være tilgjengelige i hallen frem til søndag morgen.

Bli med på vår Discord-server

Bli med i den offisielle AgderLAN Discord-serveren og bli kjent med oss!

Discord-invite

Made by AgderLAN