Regler

Samtykkeskjema
AgderLAN er pålagt å sørge for at alle deltakere under 16 år har med seg skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte på arrangementet.
Last ned skjema her og ha det ferdig utfylt for levering ved innsjekking på arrangementet.

Aldersgrense
Vi har valgt å ikke ha noen aldersgrense, men det anbefales at de under 13 år har følge med andre, venner eller kjente.
Så er det opp til foresatte å vurdere om om Deres barn kan delta.

Nødutganger
Det er strengt forbudt å benytte seg av nødutgangene i andre tilfeller enn nød. Overtredelse kan føre til bortvisning fra arrangementet.

Røyk
All form for røyking ikke skje på skolens område, kun ved anviste plasser.
Spør sikkerhetscrewet!

(Gjelder også el-sigg)

Alkohol
På alle arrangementer i regi av AgderLAN er det strengt forbud å være beruset eller nyte alkohol. Skulle en deltaker være synlig beruset vil deltakeren bli bortvist fra arrangementet.

Salg og markedsføring
All form for salg og markedføring utenom i regi av AgderLAN er strengt forbud.

Tyveri
Alt tyveri bør meldes til Security eller Infodesk. Alle deltakere er selv ansvarlig for sitt eget utstyr. Følg med på anvising fra Security om hvordan du best kan oppbevare tingene dine under AgderLAN.

Generelt regelverk
Følgende regelverk vil gjelder alle deltakere på AgderLAN. Du som deltaker skriver under på et dokument hvor du godtar og vedkjenner at du har forstått regelverket. Dette gjøres ved inngangen til AgderLAN.

  • Kun betalende deltagere og registrerte gjester kommer inn på våre arrangementer. Foreldre slipper inn gratis.
  • Alle former for rusmidler er forbudt. Berusede personer har heller ikke adgang til arrangementer i vår regi.
  • Alle former for hærverk er forbudt. Erstatningsansvar kan bli pålagt deg eller dine foresatte. Ødelegger eller skader du noe av vårt utstyr må du erstatte dette uansett årsak.
  • Alle har ansvar for eget utstyr, og for å forsikre dette tilfredsstillende.
  • Dokumentforfalskning, i henhold til norsk lov, vil føre til anmeldelse.
  • Nettbruk må være i henhold til norsk lov, hacking og “datatampering” er ulovlig.

Ved overtredelse
Deltagere som ikke klarer å foreholde seg til disse reglene kan bli bortvist fra arrangementet, uten mulighet for refundering av inngangspengene. Gjentatte overtredelser av reglene kan også føre til utestengelse fra videre arrangementer. Vi forbeholder oss retten til å nekte utestengte personer fra å komme inn på et hvert arrangement som foregår i vår regi. Enkelte tilfeller kan også bli politianmeldt.